Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HỢP TÁC XÃ DVNN HỮU CƠ CÔNG NGHỆ CAO TUẤN HÀ XUÂN DU FARM
Tên giao dịch
Thương hiệu
HỢP TÁC XÃ DVNN HỮU CƠ CÔNG NGHỆ CAO TUẤN HÀ XUÂN DU FARM
Mã số thuế
2802910462
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
thôn 14, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ