Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Cơ sở chế biến hải sản Sơn Thơm - Ba Làng
Tên giao dịch
Thương hiệu
Cơ sở chế biến hải sản Sơn Thơm - Ba Làng
Mã số thuế
Điện thoại
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
TDP. Thượng Hải, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM