Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hà Lai
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Hà Lai
Mã số thuế
Điện thoại
0915.900.421 – 0338.100.863
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Mậu Yên 2, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM

Liên hệ