Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hộ sản xuất rau an toàn Lê Sỹ Thắm
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hộ sản xuất rau an toàn Lê Sỹ Thắm
Mã số thuế
Điện thoại
0854365678
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Thôn Hồng Kỳ, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ