Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã chăn nuôi gà sinh sản phường Quảng Thành
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã chăn nuôi gà sinh sản phường Quảng Thành
Mã số thuế
Điện thoại
0912.631.289
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Phố Thành Yên phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

SẢN PHẨM

Liên hệ