Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX Rau quả sạch Chúc Sơn
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX Rau quả sạch Chúc Sơn
Mã số thuế
Điện thoại
0399943493
Email
Website
Hotline
0399943493
Địa chỉ
Nhà sơ chế, thôn Giáp Ngọ, TT Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

SẢN PHẨM

0.0000đ
0.0000đ
0.0000đ
0.0000đ
0.0000đ
0.0000đ