Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tiến
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tiến
Mã số thuế
Điện thoại
0984839126
Email
Website
Hotline
0849839126
Địa chỉ
xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

SẢN PHẨM