Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX THỦY SẢN SẠCH HƯNG HẢI
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX THỦY SẢN SẠCH HƯNG HẢI
Mã số thuế
Điện thoại
0912.889.989
Email
niemtinketnoi@gmail.com
Website
Hotline
0912.889.989
Địa chỉ
Xích Đằng, Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ