Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Nam Sơn
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Nam Sơn
Mã số thuế
Điện thoại
0987229447
Email
Website
Hotline
Địa chỉ
Khu Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

SẢN PHẨM