Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Ba Chữ
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Ba Chữ
Mã số thuế
Điện thoại
0987.325.380
Email
hoptacxabachu@gmail.com
Website
Hotline
0987.325.380
Địa chỉ
Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

SẢN PHẨM

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ