Trung tâm Thông tin & Thống kê - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (024) 3734.1635 (205); Fax: (024) 3823.0381
Email : trangtin@mard.gov.vn

Thông tin liên hệ

Gửi tới *
Họ tên *
Đơn vị *
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email *
Nội dung *