Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp

Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3734 1635; Fax: (024) 3823.0381
E-mail: dts@mard.gov.vn

Thông tin liên hệ

Gửi tới *
Họ tên *
Đơn vị *
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email *
Nội dung *