Tác giả: V.A - 11/02/2022
A A
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022
Phòng chông dịch bệnh động vật

Sáng ngày 11/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến và Cục trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022

Năm 2021, tổng đàn gia cầm cả nước đạt 515 triệu con, lợn 28 triệu con, bò 6,5 triệu con. Dịch cúm gia cầm (CGC) xảy ra tại 125 xã, thuộc 33 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 457 nghìn con gia cầm; dịch tả lợn châu phi xảy ra tại 3.154 xã, thuộc 60 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 289 nghìn con lợn; bệnh viêm da nổi cục (VDNC) xảy ra tại 4.349 xã, thuộc 55 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy hơn 29.100 con gia súc; bệnh lở mồm long móng xảy ra tại 89 xã, thuộc 18 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 349 con gia súc.

Về thủy sản, năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn quốc bị dịch bệnh là 5.608 ha (giảm 33% so với cùng kỳ); tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là 21.190 ha (giảm 54% so với cùng kỳ).

Trong năm 2021, Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh, thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản theo chỉ đạo của Chính phủ như Công điện 163 về phòng, chống dịch CGC; Công điện 631 về phòng, chống bệnh VDNC; Quyết định số 1814 phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò giai đoạn 2022 – 2030; Quyết định số 2151 phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 – 2030; Quyết định số 434 của Chính phủ phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 – 2030…

Qua đó, tình hình dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản cơ bản được kiểm soát. Năm 2021 đến nay, Cục Thú y và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 316 cơ sở, vùng chăn nuôi; lũy kế đến nay, toàn quốc có hơn 3.700 cơ sở, vùng chăn nuôi tại 52 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định: Năm 2022 một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp tục có diến biến phức tạp. Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đồng chí đề nghị ngành thú ý và các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của trung ương; khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc xin ngay từ đầu năm, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn được tiêm phòng; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng; tổ chức ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật bảo đảm yêu cầu các điều kiện để sản xuất mới...

CÁC TIN KHÁC